AiP Logo.jpg LLP Logo

With the support of the Lifelong Learning

Programme of the European Union

Autism in Pink

Apie projektą

Projekto tyrimai ir jų duomenys suteiks moterų su ASS globėjams, tėvams ir mokytojams daugiau žinių apie autizmu sergančias mergaites ir moteris. Projekto duomenys padės jiems (tėvams, globėjams, mokytojams) pritaikyti priežiūros ir reikalingos paramos būdus.

 

Tikslinės grupės ir užsiėmimai suteiks informaciją tyrimui, tuo pačiu moterims su spektro sutrikimu suteiks galimybę kurti savo gyvenimus bei skleisti informaciją apie moteris sergančias autizmu.

 

Europos autizmo chartija puoselėdama moterų su ASS vertybes, remiantis ES žmogaus teisėmis ir gyvenimo kokybe naudoja metodus siekiant įvertinti moterų su ASS iškilusias problemas ir gyvenimo kokybę.

 

Vertinimas ir įvertinimas apima Asmeninės gerovės indekso naudojimąsi  (Cummins, AGI, 2005), ši priemonė sukurta tam, kad parodytų įvairialypės grupės patirtį.

 

Literatūra:

 

Baird, G. et al. (2006) Prevalence of disorders of the autism spectrum in a population cohort of children in South Thames: the Special Needs and Autism Project (SNAP). The Lancet, 368 (9531), pp. 210-215.

 

Brugha, T. et al (2009) Autism spectrum disorders in adults living in households throughout England: report from the Adult Psychiatric Morbidity Survey, 2007. Leeds: NHS Information Centre for Health and Social Care.

Available to download at http://www.hscic.gov.uk/catalogue/PUB01131 [Accessed 10/05/2013]

 

Fombonne, E., Quirke, S. and Hagen, A. (2011). Epidemiology of pervasive developmental disorders. In Amaral D.G., Dawson G. and Geschwind D.H. eds. (2011) Autism spectrum disorders. New York: Oxford University Press, pp. 90 – 111.

eng lith por spa asperger faces 200h