AiP Logo.jpg LLP Logo

With the support of the Lifelong Learning

Programme of the European Union

Autism in Pink

eng lith por spa

Daugiau kaip 5 milijonai žmonių visoje Europoje gali turėti autizmo spektro sutrikimų. Dauguma žmonių susiduria su sunkumais nustatant autizmo diagnozę, o ypač moterų atžvilgiu yra nepastebimas arba nustatomas labai vėlai. Kurį laiką buvo manoma, kad berniukai arba vyrai penkiais kartais daugiau serga ASS negu mergaitės ar moterys. Tačiau, naujausi tyrimai rodo, kad daug duaugiau mergaičių ir moterų turi autizmo spektro sutrikimą nei buvo manyta anksčiau.

 

Autism in Pink (‘Rožinis autizmas‘), tai inovatyvus partnerysčių projektas finansuojamas ES, dirbantis kartu su Europos autizmo organizacijomis, kurios buvo įkurtos siekiant atlikti tyrimus apie moteris turinčias ASS. Tyrimai parodys, koks autizmo paplitimas tarp moterų tam tikrose šalyse, taip pat įvertins moterų sergančių autizmo spektro sindromu kompetencijas ir poreikius. Tyrimai bus atliekami siekiant suteikti paramą ir švietimą tiek moteris, tiek jų tėvams, globėjams, mokytojams, taip pat socialiniams darbuotojams bei sveikatos specialistams

 

Tikslinės grupės ir užsiėmimai bus vykdomos siekiant suteikti informaciją apie naujo mokymo būdo vystymąsi, kuris suteiks moterims su autizmo sindromu reikiamų įgūdžių, sprendžiant klausimus, kurie žmonėms turintiems autizmo sutrikimą gali būti sudėtingi, pvz.: sveikata ir asmeniniai klausimai.

 

Iliustracijas tinklalapiui nupiešė autizmą turintys projekto dalyviai.

 

Susisiekite su mumis

 

Norint gauti daugiau informacijos apie projektą, rašykite šiuo el.paštu: [email protected]

 

 

 

 

 

 

Šis projektas buvo finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos Europos Sąjungos parama. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame gali būti pagamintas iš jame esančią informaciją.

Kas yra Autism in Pink?

Drawing sky 200w