AiP Logo.jpg LLP Logo

With the support of the Lifelong Learning

Programme of the European Union

Autism in Pink

Profilis dalyvaujančių moterų

Moterys autistės iš Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Ispanijos ir Portugalijos savanoriškai sutiko dalyvauti projekte. 10-12 moterų iš kiekvienos šalies, jų vidutinis amžius 26 metai. (Žiūrėkite 2 priedą “Kompetencijų įvertinimas ir poreikių identifikavimas”)

 

Palyginus projekto dalyves iš skirtingų šalių, duomenys iš Jungtinės Karalystės dalyvių grupės rodo, jog vidutiniškai jos yra “geriau funkcionuojančios”: jų autizmas yra labiau paslėptas, ir išoriškai jos atrodo labiau nei moterys, neturinčios autizmo spektro sutrikimų.

 

9 iš 12 dalyvių iš Jungtinės Karalystės buvo diagnozuotos jau suaugusios (18+), vidutinis diagnozavimo amžius 22metai. Palyginus su Lietuva ir Portugalija, kurių duomenys rodo, jog visos dalyvės buvo diagnozuotos vaikystėje, daugiausia jaunesnės nei 10metų. 3 iš 10 dalyvės iš Ispanijos buvo diagnozuotos suaugusios, o 7 iki 10 metų.

 

Tolimesni tyrimai siūlo, kad tokie skirtumai galėtų būti dėl dviejų priežasčių:

 

  • Dalyvių paieška Ispanijoje, Portugalijoje ir Lietuvoje vyko organizacijose. JK dalyvių paieška vyko per Nacionalinę Autistų Draugiją taip pat ir per didžiuosius socialinės žiniasklaidos puslapius. Tai reiškia, kad daugiau dalyvių buvo moterys, kurios tiesiogiai atsiliepė į skelbimus, nei tų, kurios buvo pakviestos, lankydamos paslaugų centrus.

  • Jungtinėje Karalystėje, dėka Aspergerio sindromo tyrinėtojų pionierių Lorna Wing ir Judith Gould, greičiausiai buvo ilgiau atpažįstama, kad autizmo spektre yra žmonių, neturinčių mokymosi sutrikimų. Diagnozė čia patobulėjo nuo diagnozavimo žmonių, ankstyvame amžiuje akivaizdžiau rodančių su autizmu susijusių charakteristikų, iki diagnozavimo žmonių, demonstruojančių subtilesnes ir sunkiau pastebimas, mažiau su autizmu asocijuojamas charakteristikas. Kitos šalys seka šiuo pavyzdžiu ir pradeda atpažinti daugiau žmonių su subtilesnėmis charakteristikomis, tačiau jos dar gerokai atsilieka.

 

Jungtinėje Karalystėje, vėlgi vedamoje Judith Gould, pradedama suprasti, kad tradiciniai diagnostiniai klausimai gali aplenkti nemažai moterų, turinčių autizmą. Ima rastis vis daugiau tyrėjų, besidominčių moterų situacija.

 

Nepaisant to, daug moterų iš JK grupės savo diagnozę sužinojo dėl problemų, kurios buvo siejamos su psichine sveikata. Dauguma susidūrė su sunkumais, kol pagaliau pasiekė teisingą diagnozę.

 

Neturėtų būti manoma, kad “geriau funkcionuojančių” moterų su autizmu yra mažiau kitose ES šalyse, ypač Portugalijoje ar Lietuvoje. Kur kas daugiau darbo turėtų būti įdedama į kultūrinius faktorius ir diagnostikos sistemas.

 

Projekto dalyvių skirtingumas nėra projekto minusas, tai autizmo realybės atspindys.

 

 

 

scan0021