AiP Logo.jpg LLP Logo

With the support of the Lifelong Learning

Programme of the European Union

Autism in Pink

Mokomoji kelionė į Briuselį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susitikimas su Autism Europe, Europos moterų lobisčių ir Europos neįgaliųjų forumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susitikimas su Europos parlamento nariais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peržiūrėti Rožinio autizmo pristatymą parengtą Europos Parlamento nariams (Pristatymas prieinamas tik anglų kalba)

 

Pristatymas buvo skaitomas Europos Parlamento nariams: Richard Howitt, Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou ir Jean Lambert. Pristatymas buvo parengtas anglų kalba ir skaitomas projekto dalyvių iš Anglijos.

 

Šio susitikimo rezultatas – Jungtinės Karalystės atstovai Europos parlamente Phil Bennion ir Richard Howitt parlamente pateikė užklausą remiantis Darbo tvarkos taisyklių 117 punktu.

 

Peržiūrėti klausimą Nr. E-004912/2014 ir atsakymą

 

Peržiūrėti klausimą Nr. E-003473/2014 ir atsakymą 

 

Grupė taip pat aplankė ES muziejų „Parlamentariumą“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susiję straipsniai: (Straipsniai prieinami tik anglų kalba)

 

Skaitykite dalyvės kelionės dienoraštį apie patirtį kelionėje į Briuselį

 

Balandžio 2 d. – pasaulinė autizmo diena: EWL, Autizmas Europoje ir Europos neįgaliųjų forumas kviečia kovoti už lygias moterų autisčių teises

 

Pasaulinė autizmo diena: įsidarbinimas autistams nėra tik darbas

 

Moterų autisčių gyvenimo kokybės gerinimas

 

Phil Bennion domėjosi projektu „Rožinis autizmas“ per Pasaulinę autizmo dieną 

 

 

Photos by Lolita Zvonkienė, Katie Drysdale, Maria Merino

2014m. kovo mėnesį iš kiekvienos dalyvaujančios šalies moterys savanorės aplankė Briuselyje įsikūrusias nevyriausybines organizacijas: Autism Europe, Europos moterų lobisčių ir Europos neįgaliųjų forumą. Dalyvės aplankė Europos Parlamento narius ir asmeniškai jiems prisistatė. Šis susitikimas suteikė galimybę pasidalinti ir pasikeisti turima informacija bei atkreipti didesnį Europos dėmesį į autistes.

Meeting1 Aurelie Meeting1 Karima Meeting1 AnSofie

Aurélie Baranger - Autism Europe direktorė ir kiti organizacijos atstovai.

 

 

 

 

Peržiūrėti Autism Europe pristatymą

Pristatymas prieinamas tik anglų kalba

Karima Zahi - Europos moterų lobisčių migracijos, prieglobsčio ir antidiskriminacijos projektų koordinatorius ir kiti organizacijos atstovai.

 

Peržiūrėti Europos moterų lobisčių pristatymas

Pristatymas prieinamas tik anglų kalba

An-Sofie Leenknecht - Europos neįgaliųjų forumo moterų patariamojo komiteto atstovas teisiniais klausimas ir kiti organizacijos atstovai.

 

 

Peržiūrėti Europos neįgaliųjų forumo pristatymą

Pristatymas prieinamas tik anglų kalba

Group in Brussels Antigoni Papadopoulou, Edite Estrela at MEP meetin Richard Howitt at MEP Meeting Edite Estrela, Richard Howitt at MEP Meeting

Edite Estrela ir Richard Howitt Europos parlamento nariai ir kiti organizacijos atstovai

Antigoni Papadopoulou ir Edite Estrele Europos parlamento nariai ir kiti organizacijos atstovai

Richard Howitt Europos parlamento narys ir kiti organizacijos atstovai

Inside Parlamentarium1 Inside Parlamentarium3 Inside Parlamentarium2